• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Projektowanie hoteli i przestrzeni rekreacyjnych.

Generalnie na temat kotłów grzewczych nie wiadomo nam zanadto dużo, a gdy przychodzi do ich kupna okazuje się, że tak w samej rzeczy nie wiemy nic. W wielu przypadkach również nie zdajemy sobie sprawę z tego, że kotły co są różnorodne i istnieje wiele ich podziałów. Główna klasyfikacja kotłów dotyczy funkcji jakie pełnią i tak wyróżnia się kotły jednofunkcyjne oraz urządzenia kotłowe dwufunkcyjne. Wolno również uwzględnić podział dotyczący tego, czy istnieje możliwość odprowadzania spalin i czerpania powietrza do spalania. Wyróżnia się w następstwie tego urządzenia, które mają przegródkę otwartą oraz grzejniki stalowe, których komora jest zamknięta. Ze względu na sprawność urządzenia kotłowego można rozróżniać te, których wartość ta przekracza 100% (kotły kondensacyjne), oraz kotły standardowe, których sprawność nie przekracza wartości 100%. Jeśli chodzi o sposób montażu oraz instalacji urządzenia mówi się o kotłach wiszących oraz stojących – musisz mieć zawory zwrotne. Mówiąc o typach kotłów grzewczych należy także nadmienić o tym, że różnią się one wymaganiami dotyczącymi paliwa.

1. Zobacz stronę

2. Sprawdź teraz

3. Kliknij i zobacz

4. Więcej informacji

5. Otwórz link Rewitalizacja zabytkowych dzielnic.

Categories: Usługi

Comments are closed.